Skip to content

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru

Cynghori ar bolisi Gwyddoniaeth yng Nghymru

 

Sbotolau Gwyddoniaeth

Sbotolau Gwyddoniaeth

Mae'r Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru yn awyddus i gynyddu'r pwll doniau ar gyfer gwyddoniaeth a pheirianneg. Edrychodd grŵp gorchwyl a gorffen ar weithgareddau addysg a chyfoethogi gan adrodd yn ôl i'r Cyngor.

 

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru

Science Advisory Council CY

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru

Rydym yn grŵp o un deg saith arbenigwr o bob rhan o’r maes gwyddonol. Rydym yn cynghori ar faterion cyfredol ac yn trafod effaith datblygiadau newydd ar Gymru.

Mae ein cyhoeddiadau’n cynnwys cyngor diweddaraf y Cyngor.

 

Aelodau o’r cyngor

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gefndir ac arbenigedd pob aelod. Dewch i wybod mwy.

Newyddion

Y diweddaraf gan y Cyngor a gwyddoniaeth yng Nghymru. Dewch i wybod mwy.